top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Toruniu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika oraz jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Krzysztof Duda

Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz trzeciego sektora oraz mieszkańców Torunia. Były członek Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Okręgu Chełmińskie. Współzałożyciel i fundator wielu organizacji, takich jak: Inicjatywa Młodych, Toruńska Inicjatywa Obywatelska czy Fundacja Lex Lupus. Ponadto, zwolennik partycypacji obywatelskiej oraz promotor jej narzędzi - konsultacje społeczne, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza itp. Prywatnie pasjonat sztuk walki.

725 573 654

Krzysztof_Duda_-_zdjęcie.png
bottom of page