top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Świnoujściu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XXVII/215/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miastaZainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 9 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta.  Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Oświadczenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Kamil Janta-Lipiński

Absolwent studiów na kierunku Europeistyka pierwszego i drugiego stopnia. W działalności gospodarczej zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem funduszy unijnych dla dynamicznie rozwijających się lokalnych przedsiębiorstw. Były radny VII kadencji oraz przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki. Jego pasją jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, od lat angażuje się w działania różnych stowarzyszeń i organizacji. Widzi problemy z jakimi na co dzień mierzą się młodzi i starsi mieszkańcy miasta, dlatego zajmował się w radzie tematami dotyczącymi młodych ludzi i seniorów. Wspierał inicjatywę budowy tanich mieszkań czynszowych, które w tym roku zostaną oddane do użytkowania. Interesują go również kwestie związane z edukacją i sportem, skutecznie wnioskował o zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci. Inicjator projektu „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji”, jak również stworzenia siłowni przy boisku Orlik oraz Zielonego Zakątka przy SOSW. Założyciel Stowarzyszenia „Kierunek Świnoujście”, które aktywnie uczestniczy w życiu miasta.

601 307 069

Kamil_Janta-Lipiński.png
bottom of page