top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Świętochłowicah?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Świętochłowice nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W   związku   z  powyższym  zawnioskujemy wraz  z  lokalnym ambasadorem  OIU  do  Rady  Miejskiej  w   Świętochłowicach, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Dawid Bochnak

Student Uniwersytetu Śląskiego - obecnie na kierunku Polityki Miejskie i Doradztwo Publiczne, absolwent Politologii, spec. administracja publiczna i samorząd terytorialny. Obserwator życia politycznego i funkcjonowania samorządów miast Górnego Śląska. Zwolennik idei decentralizacji władzy publicznej oraz tworzenia mechanizmów nastawionych na stymulację rozwoju szeroko rozumianej partycypacji obywatelskiej. Przed laty dwukrotny przewodniczący samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach (obecnego ZSO w Świętochłowicach). Członek Rady Dydaktycznej Kierunków Studiów Instytutu Socjologii na swojej uczelni. W dobie pandemii covid-19 osoba czynnie wspierająca zbiórkę na rzecz pracowników stacji pogotowia ratunkowego w Chorzowie i Świętochłowicach.

721 870 187

Dawid__Bochnak_-_zdjęcie.png
bottom of page