top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Siedlcach?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr  LII/597/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 20 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika i jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Paweł Wyrzykowski

Politolog, spec. wschodnioeuropejska, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor czterech projektów do Siedleckiego Budżetu Obywatelskiego. Organizator przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców, uczestnik licznych konsultacji społecznych. Współorganizator pikników rodzinnych, akcji przeciwko ustawie ACTA i akcji sprzeciwu społecznego wobec rozliczania opłat za odbiór odpadów "od metra", zakończonej sukcesem. Inicjator Lekcji Ekonomii dla Młodzieży w siedleckich szkołach ponadgimnazjalnych. Trener w zakresie aktywizacji społecznej w ramach programu "Dobra pora na aktywnego seniora".

694 015 653

Paweł_Wyrzykowski_-_zdjecie.jpg
bottom of page