top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Rzeszowie?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Rzeszów nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miasta Rzeszowa, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Patricia Mitro

Doradca NGO, coach, prawniczka specjalizująca się przede wszystkim w prawie konsumenckim i rodzinnym. Aktywna działaczka III sektora, wierząca w siłę i potencjał organizacji pozarządowym oraz prawdziwy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jej mottem życiowym jest hasło: Sukces to kapitał osobowy, bowiem jedynie dzięki współpracy osiągamy zamierzone cele. Zrzeszona jest w ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Kongresie Kobiet i Federacji na rzecz Planowania Rodziny aktywnie walcząc o prawa kobiet i równouprawnienie postulując szereg zmian w polskim prawie. Kochająca swoją pracę i ludzi. W celu podejmowania działań na rzecz kobiet pełni funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet i przewodniczącej Rzeszowskiej Federacji Kobiet Aktywnych. Inspiracja III sektorem rozpoczęła się od stworzenia w Rzeszowie Fundacji Prawnikon oraz Rzeszowskiego Centrum Innowacji Społecznych będącego platformą współpracy organizacji pozarządowych.

733 660 566

PM foto (1).jpg
bottom of page