top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Rudzie Śląskiej?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr PR.0007.74.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik/komitet składa Prezydentowi Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Rafał Wypior

Inicjator akcji wzmacniających budowę relacji sąsiedzkich – towarzyskich, kulturalnych, filmowych, sportowych, a nawet takich, które stawiają na grę w planszówki, czytanie na wolnym powietrzu oraz dzielenie się ubraniami, jedzeniem, czy książkami. Kocha swoją dzielnicę - Kochłowice, jak i Rudę Śląską. Zachęca mieszkańców do działania, po to by zmienić otoczenie na lepsze. W latach 2012 - 2014 był Radnym Młodzieżowej Rady Miasta, zaś w latach 2015 - 2018 pełnił funkcję Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2016 roku jest prezesem Stowarzyszenia "Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska.". Od 2018 roku pełni funkcję Radnego Rady Miasta w Rudzie Śląskiej.

Projekt bez tytułu (6).png

665 084 901

bottom of page