top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Poznaniu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciel składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Projekt Uchwały

Ambasador

Jakub Marciniak 

Absolwent VIII LO w Poznaniu. Członek stowarzyszenia Młoda Prawica oraz wolontariusz w biurze poselskim Jadwigi Emilewicz. Koordynator projektu „Gospodarka 2.0”. Uczestnik wielu przedsięwzięć mających na celu aktywizację społeczną młodych osób. Pasjonat żeglarstwa – członek oraz zawodnik Jacht Klubu Wielkopolski, czterokrotny medalista Mistrzostw Polski.

723 483 859

Jakub_Marciniak_-_zdjęcie.png
bottom of page