top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Płocku?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Płock nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miasta Płocka, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Daniel Urbański

Politolog, absolwent Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek redakcji pism naukowych: "The Copernicus Journal Of Political Studies", "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", "Historia i Polityka" oraz "Społeczeństwo. Edukacja. Język". Od 2015 roku pracownik Urzędu Miasta Płocka. Do głównych zainteresowań badawczych zalicza m.in.: zjawisko budżetów partycypacyjnych w Polsce, bezpieczeństwo społeczne, funkcjonowanie trzeciego sektora, społeczeństwo obywatelskie.

606 395 893

Daniel_Urbański_-_zdjęcie.jpg
bottom of page