top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Piekarach Śląskich?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Piekary Śląskie nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miasta Piekary Śląskie, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Klaudia Franiel

Studentka Doradztwa Politycznego i Publicznego na Uniwersytecie Śląskim. Najmłodsza Radna w historii Rady Miasta Piekary Śląskie. Posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizowaniu młodzieży. Inicjatorka projektów młodzieżowych oraz senioralnych. Była przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zaangażowana w liczne Wolontariaty na terenie województwa Śląskiego. Organizatorka konferencji „nic o nas bez nas - partycypacja młodzieży w życiu społecznym”. Ukończyła kursy Akademii Liderów oraz cykl szkoleń Lider Inicjatyw Obywatelskich.

510 800 951

IMG_6188.jpeg
bottom of page