top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Łomży?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Łomża nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miejskiej Łomży, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Grażyna Czajkowska

Działaczka społeczna, liderka miejska – aktywnie działa w organizacjach pozarządowych i radach społecznych, prowadzi działalność konsultacyjną, doradczą i rzeczniczą, angażuje się w działalność na rzecz seniorów, uczestniczy w tworzeniu i konsultacjach lokalnych programów i strategii. Ukończyła m.in. Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Liderów Miast, Letnią Akademię Kongresu Kobiet, Akademię Umiejętności Legislacyjnych dla Organizacji Pozarządowych, Szkołę Liderów Ekonomii Społecznej, Akademię Kompetencji Liderów NGO, Szkołę Przywództwa Kobiet, Akademię Rzeczników, Szkołę Animacji Społecznej. Inicjatorka powstania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, inicjatywy lokalnej i Łomżyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz autorka kilku projektów do tego budżetu. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, Wiceprzewodnicząca Podlaskiej Rady Seniorów, członek Podlaskiej Sieci Pozarządowej, ławnik Sądu Okręgowego w Łomży, Prezes Stowarzyszenia IMPULS w Łomży, Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy, Przewodnicząca Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Łomży i Piątnicy.

516 125 058

Grażyna_Czajkowska.jpg
bottom of page