top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Krakowie?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr II/9/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje, Pełnomocnika oraz jego Zastępcę, uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Projekt Uchwały

Ambasador

Sebastian Maciejko

Krakus, lokalny patriota, społecznik. Zawodowo początkujący doradca finansowy, student III roku prawa. Autor projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa zakładającego organizację darmowych zajęć dla dzieci z zakresu programowania i grafiki komputerowej. W ramach działalności w organizacjach pozarządowych koordynator i uczestnik wielu debat nt. wyzwań stojących przed Krakowem i Polską oraz licznych akcji charytatywnych. Autor wielu inicjatyw mających na celu aktywizację społeczną mieszkańców. Pasjonat nauk społecznych. Prywatnie miłośnik literatury,  zwierząt i uniwersum Star Wars.

796-190-099

zdjęcie_Sebastian_Maciejko.png
bottom of page