top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Kaliszu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LVIII/755/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU przez okres 30 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Szymon Furman

Przedsiębiorca, społecznik i samorządowiec. Przewodniczący lokalnego stowarzyszenia Młodzi Kaliszanie, które działa od 2017 roku, reprezentujące interesy młodych mieszkańców Kalisza. Inicjator wielu projektów m.in. ,,Kalisz dla Powstania Wielkopolskiego”, „Koncert Młodych” czy ,,Świąteczne Koncerty Charytatywne”. Były wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.

724 451 589

Szymon_Furman_-_zdjęcie.jpeg
bottom of page