top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Imielinie? 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Imielin nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miasta Imielin o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

bottom of page