top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Gliwicach?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr II/25/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik/komitet składa Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Paweł Harlender 

Architekt krajobrazu i projektant grafiki. Zawodowo urządza przestrzenie publiczne i projektuje ogrody. Od lat zaangażowany społecznik i aktywista miejski, współtworzy wiele organizacji pozarządowych zajmujących się partycypacją społeczną i zrównoważonym rozwojem w projektowaniu, planowaniu oraz zarządzaniu miastem. Współzałożyciel Ośrodka Studiów o Mieście Gliwice, aktywnie działający w miejskim zespole ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii. Odpowiedzialny jest także za liczne projekty w przestrzeni miast tj.: Modelowe Podwórko, ogród społeczny w Gliwicach i Warszawie, akcje i festiwale miejskie: Zrób Sobie Festiwal, Żywa Ulica, Zielona Partyzantka, Akcja Choinka, Posadź się, Plaża na Starówce i wiele innych.

791 310 000

Paweł_Harlender_-_zdjęcie.png
Ambasadorzy.png

Ambasador

Bartłomiej Maksymowicz

Aktywny działacz społeczno-polityczny, student. Wiceprezes jednej z młodzieżówek w województwie śląskim. Inicjator utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W latach 2016-2017 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Autor petycji skierowanej do sejmowej komisji ds. Petycji w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie województwa w zakresie tworzenia młodzieżowych rad miast i młodzieżowych sejmików województwa oraz tworzenia młodzieżowego budżetu obywatelskiego. 

693 014 617

bottom of page