top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Gdańsku?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr VI/99/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciel składa Przewodniczącemu Rady MiastaProjekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Projekt Uchwały

Ambasador

Szymon Stachowiak

Absolwent Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Były radny Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska IV kadencji. Obecnie  radny dzielnicy Gdańsk Zaspa Rozstaje. Od najmłodszych lat działacz polityczno-społeczny, wicemistrz ligi debat oksfordzkich w Gdańsku lat 2017-2018. Prywatnie miłośnik zwierząt - posiadacz dwóch królików.

509 793 816

Szymon_Stachowiak_-_zdjęcie.png
bottom of page