top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Dąbrowie Górniczej?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XLV/887/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU w terminie 90 dni musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu wskazuje Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia pełnomocnik składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia. 

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy

poparcia

Ambasador

Anna Ujma

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktualnie studentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Master of Business Administration. Jej życie zawodowe i prywatne realizuje w dwóch miastach: w Żorach i Dąbrowie Górniczej. Jej motto życiowe: "Liczy się jakość, a nie jakoś!"

Z wyboru i wielkiej pasji od ośmiu lat związana jest z samorządem w roli Pełnomocnika Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu, a od pół roku pełni obowiązki dyrektora Żorskiego Centrum Organizacji Samorządowych. Ma także wieloletnie doświadczenie jako rzecznik prasowy.

Z zamiłowania jest doradcą ds. wizerunku , mowy ciała oraz instruktorką fitness. Spełnia się także jako konferansjer wydarzeń biznesowych, modowych, kulturalnych i sportowych. Inicjuje i wspiera liczne inicjatywy lokalne z dziedziny sportu i kultury. W dobie epidemii koronawirusa jest koordynatorem inicjatywy obywatelskiej Żorski Patrol Obywatelski, która wspiera osoby z niepełnosprawnością, seniorów i osoby przewlekle chore.

Z doświadczenia jest reporterką i prezenterką. Przez wiele lat współpracowała m.in. z telewizją TVP, TVS i Galerią Katowicką TV. Była także zaangażowana w projekty międzynarodowej telewizji modowej Fashion TV.

693 280- 77

Anna Ujma - zdjęcie.jpg
bottom of page