top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Częstochowie?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Częstochowa nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miasta Częstochowy, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Mateusz Szymanek

Absolwent IV LO w Częstochowie, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działacz miejski zaangażowany w utworzenie w Częstochowie lodówek społecznych funkcjonujących na zasadzie foodsharingu. Koordynuje jedną z najaktywniejszych w Częstochowie młodzieżówkę partii politycznej i wspiera merytorycznie radnych miasta. Aktywny na rzecz poszerzenia wpływu mieszkańców na sprawy samorządu i świadomości działań podejmowanych przez lokalne władze.

507 085 951

Mateusz_Szymanek_-_zdjęcie.jpg
bottom of page