top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Bytomiu?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza realizowana jest na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XVI/204/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

OIU wnosi się do Rady Miejskiej w formie projektu uchwały. Komitet pod OIU musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta. Zainteresowani OIU zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej związanych z OIU. 

 

Niezwłocznie po zakończeniu zbierania podpisów pod OIU, projekt uchwały wraz z listą poparcia komitet składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Projekt uchwały zgłoszony w ramach OIU staje się przedmiotem obrad rady miejskiej na najbliższej sesji po złożeniu projektu jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Oświadczenia

Wniosek o podjęcie

uchwały i listy poparcia

Ambasador

Paweł Urzenitzok 

Działalność na rzecz innych, wystąpienia publiczne oraz edukacja to jego pasja. Finalista Akademickich Mistrzostw Polski Mówców, organizator projektów dla lokalnej społeczności, edukator pomagający młodzieży dostać się na najlepsze zagraniczne uczelnie - sam przeszedł przez ten proces współpracując z mentorką z Uniwersytetu Harvarda. Najmłodszy nominowany do prestiżowej nagrody Medalu Miasta Bytomia oraz Bytomskiego Anioła Wolontariatu. Delegat Komisji Europejskiej programu promującego uczestnictwo w wyborach, stypendysta Akademii Liderów.          W swoich działaniach społecznych kieruje się mottem „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Paweł Urzenitzok - zdjęcie.png

661 448 205

bottom of page