top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Bydgoszczy?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Bydgoszcz nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorze OIU do Rady Miasta Bydgoszczy, o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

Ambasador

Piotr Bojar

Biegły sądowy w dziedzinach: kolejnictwo, technika samochodowa i ruch drogowy. W swojej pracy zawodowej i naukowej zajmuje się audytem bezpieczeństwa systemów transportu zbiorowego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji prezentowanych w kraju i za granicą, wykonawca i kierownik projektów badawczych. Organizator konferencji naukowych, działacz na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa transportowego, ekologicznego, cybernetycznego.

604-195-937

Piotr_Bojar_zdjęcie.png
bottom of page