top of page

Jak inicjatywa uchwałodawcza wygląda w Będzinie?

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ stanowiący miasta Będzin nie podjął uchwały ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

W związku z powyższym zawnioskujemy wraz z lokalnym ambasadorem OIU do Rady Miejskiej Będzina o niezwłoczne przygotowanie i uchwalenie aktu prawa miejscowego w tej sprawie.

bottom of page